Uitgelicht

Updates

Uitgelicht: de fiscale gevolgen van een echtscheiding

Op 15 september 1796 werd in Nederland de eerste echtscheiding uitgesproken en inmiddels strandt een op de drie huwelijken en gaan 60 procent van de samenwoonrelaties stuk! Om aandacht voor de problematiek te vragen wordt sinds 2010 op de tweede vrijdag van september de dag van de echtscheiding gehouden. Een echtscheiding heeft natuurlijk ook fiscale gevolgen. In deze bijdrage wordt kort op een aantal fiscale gevolgen ingegaan.

Fiscaal partnerschap

Wanneer u dit jaar besluit te gaan scheiden, kan dit gevolgen hebben voor uw fiscale partnerschap. Fiscale partners delen (kortgezegd) aftrekposten en sommige inkomensbestanddelen, en kunnen deze fiscaal voordelig aan elkaar toerekenen. U bent in principe elkaars fiscale partner niet meer, wanneer u niet meer op hetzelfde adres ingeschreven staat èn het verzoek tot echtscheiding is ingediend bij de rechtbank. Als u het daar samen over eens bent, kunt u kiezen om voor dit jaar te kiezen voor een heel jaar fiscaal partnerschap. Maak deze keuze weloverwogen. Het kan nadelig zijn voor toeslagen en uitkeringen.

Partneralimentatie

In box 1 is de partneralimentatie aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek. Deze aftrek is in 2021 maximaal 43% en deze aftrek wordt de komende jaren verder afgebouwd naar ongeveer 37% in 2023. Partneralimentatie kan ook ineens worden afgekocht. Uiteraard is de partneralimentatie bij de ontvangende partij belast in box 1 en de ontvangende partij is daarover ook premie Zorgverzekeringswet verschuldigd.

Voor kinderalimentatie geldt juist, dat deze buiten de heffing blijft. Maak dus duidelijke afspraken over de omvang en samenstelling van de alimentatie. Dit voorkomt discussie met elkaar en met de Belastingdienst.

Wanneer partneralimentatie met de koopsom voor vermogensbestanddelen wordt verrekend, kan dit leiden dit tot onaangename belastingaanslagen!

Eigen woning

In veel gevallen bent u gezamenlijk eigenaar van de voormalige echtelijke woning. Als u geen fiscale partners meer bent, dan dient u ieder uw eigen deel van de woning aan te geven.

De eigenwoningregeling in Nederland is ingewikkeld en in het geval van een echtscheiding is het vele malen gecompliceerder. De Belastingdienst verstrekt op haar site informatie over de verwerking van de eigenwoningregeling in de aangifte inkomstenbelasting in en na een scheiding.

Bij een scheiding wordt vaak afgesproken dat één van beide de woning geheel overneemt en de andere partner uitkoopt. In de praktijk is het de vraag of één partner eenzelfde hypotheek kan krijgen van de bank, zonder het inkomen van de andere partner. Stel dat dat het geval is, dan moet een bijbehorende hypotheek geherfinancierd worden. Mocht u thans een aflossingsvrije hypotheek hebben, dan moet het van uw ex-partner overgenomen deel van de hypotheek aflossingsverplicht worden afgesloten om voor eventuele hypotheekrente aftrek in aanmerking te komen.

In een aantal gevallen, kan het fiscaal aantrekkelijker zijn om een deel van de schuld niet als eigenwoningschuld te laten kwalificeren, maar juist in mindering te brengen op het belastbare inkomen uit vermogen in box 3.

Niet elke mediator of advocaat is fiscaal onderlegd. Dat is de reden dat we vaak met hen samenwerken en een echtscheidingsconvenant op fiscale zaken toetsen en waar nodig aanpassen. Beide partijen zijn gebaat bij afspraken met heldere fiscale gevolgen, want bij een echtscheiding komt al genoeg op u af.

Wilt u reageren op deze bijdrage of heeft u behoefte aan meer informatie, neem dan gerust contact met ons op: kampen@tamek.nl.