Uitgelicht

Updates

Salarisverwerking en HR - Is aanzeggen einde arbeidsovereenkomst nu echt zo belangrijk?

Wij merken dat in de praktijk het schriftelijk aanzeggen van de arbeidsovereenkomst er nog wel eens bij in schiet. En toch wordt het belang hiervan onderschat.

Dat blijkt weer uit de volgende casus waarin de aanzegverplichting de hoofdrol speelt:
 

Aanzegverplichting van de werkgever

De Hoge Raad heeft in een arrest van 7 oktober 2022 nog eens duidelijkheid gemaakt dat een werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd tijdig schriftelijk moet aanzeggen en dat een mondelinge aanzegging niet afdoende is.
 

De casus

Werknemer is op 1 mei 2019 voor bepaalde tijd, tot 1 december 2019, bij werkgever in dienst getreden in de functie van algemeen medewerker. Op 30 oktober 2019 heeft de directeur van werkgever aan de werknemer in een gesprek medegedeeld dat zijn arbeidsovereenkomst per 1 december 2019 niet zal worden verlengd. De werknemer had per 1 december 2019 een andere baan.
 
De werknemer is het niet eens met deze gang van zaken en vordert in rechte om de werkgever te veroordelen tot betaling van één maandsalaris op de voet van artikel 7:668 lid 3 BW (hierna: de aanzegvergoeding). De werknemer heeft aan dat verzoek ten grondslag gelegd dat de werkgever hem niet overeenkomstig artikel 7:668 lid 1 BW uiterlijk een maand voordat de arbeidsovereenkomst eindigde, schriftelijk heeft geïnformeerd over het niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst.
 

Oordeel Hoge Raad

De regeling van de aanzegplicht in artikel 7:668 BW is van dwingend recht. Die bepaling beoogt de positie van de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aldus te versterken dat hij door middel van een schriftelijke aanzegging tijdig duidelijkheid verkrijgt over het al dan niet voortzetten van zijn arbeidsovereenkomst. Daarbij heeft de wetgever er bewust voor gekozen dat de werkgever die de plicht tot schriftelijke aanzegging niet naleeft, de aanzegvergoeding verschuldigd is. Uit een en ander valt af te leiden dat de aanzegvergoeding mede het karakter heeft van prikkel tot naleving van de plicht tot schriftelijke aanzegging. Met dat karakter strookt om aan te nemen dat de aanzegvergoeding steeds verschuldigd is bij niet-inachtneming van de schriftelijkheidseis, ook indien voor de werknemer langs andere weg duidelijk was dat de arbeidsovereenkomst niet zou worden voortgezet of de werknemer geen nadeel heeft geleden door het niet naleven van de schriftelijkheidseis.
 

Tip voor de praktijk


Voorkom de aanzegvergoeding door te allen tijde de werknemer tijdig schriftelijk aan te zeggen dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd.
 
En voor onze klanten; bel ons als je hier zelf niet uitkomt; wij helpen graag verder!
 
En voor onze toekomstige klanten; bel ons als je hier zelf niet uitkomt; wij helpen graag verder!
 
U weet ons te vinden!
de salarisadministratie
038-331 54 22

Kantoren

Blokzijl

tel

T: 0527 29 26 14

M: blokzijl@tamek.nl


Burgemeester van Ommerenweg 15

8356 HN Blokzijl

Kantoor locatie

John Mondria

Directeur & Kantoorleider

Branch manager

Kampen

tel

T: 038 33 15 422

M: kampen@tamek.nl


Flevoweg 70

8265 PL Kampen

Kantoor locatie

Esther Buitendijk-Veldink

Directeur & Kantoorleider

Branch manager

Meppel

tel

T: 0522 26 32 47

M: meppel@tamek.nl


Blankenstein 125

7943 PE Meppel

Kantoor locatie

Han Luning

Kantoorleider

Branch manager

Zwartsluis

tel

T: 038 38 67 618

M: zwartsluis@tamek.nl


Zomerdijk 88b

8064 XH Zwartsluis

Kantoor locatie

Jeroen Troost

Kantoorleider

Branch manager

Zwolle

tel

T: 038 42 15 315

M: zwolle@tamek.nl


Emmawijk 1

8011 CM Zwolle

Kantoor locatie

Alex van Drie

Kantoorleider

Branch manager