Uitgelicht

Updates

Hoge Raad niet eens met forfaitaire heffing box 3

Onlangs heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de belastingheffing op rendement op banktegoeden. De Hoge Raad heeft aangegeven dat de gehanteerde systematiek van heffen, kan leiden tot een te hoge heffing. In die betreffende casus is de aanslag verminderd en heeft heffing plaatsgevonden over het werkelijke rendement.

Heeft u onlangs een aanslag ontvangen waarmee belasting wordt geheven op rendement op uw vermogen (box-3-heffing), dan kunt u bezwaar aantekenen tegen de aanslag met een verwijzing naar het arrest van de Hoge Raad.
 
Of de overheid uiteindelijk alleen de gemaakte bezwaren in behandeling zal nemen of dat er een tegemoetkoming komt voor iedereen, is nog niet bekend. Daarnaast zijn er nog meer vragen en onduidelijkheden waardoor niet met zekerheid te zeggen valt, wie wel en wie niet voor een verlaging van de box-3-heffing in aanmerking komt. Duidelijk is wel dat het voor de nog openstaande aanslagen met een box-3-heffing, verstandig is om bezwaar aan te tekenen. Er kan bezwaar aangetekend worden tegen definitieve aanslagen waarvan de bezwaartermijn nog niet is verlopen.
 
Wij raden u, ondanks het bezwaar, wel aan om het bedrag van de volledige aanslag te voldoen. Als de Belastingdienst tegemoet komt aan het bezwaar, dan ontvangt u het teveel betaalde terug. Heeft u vragen neem dan contact op met uw relatiebeheerder of bel 038-331 54 22.

Kantoren

Blokzijl

tel

T: 0527 29 26 14

M: blokzijl@tamek.nl


Burgemeester van Ommerenweg 15

8356 HN Blokzijl

Kantoor locatie

John Mondria

Directeur & Kantoorleider

Branch manager

Kampen

tel

T: 038 33 15 422

M: kampen@tamek.nl


Flevoweg 70

8265 PL Kampen

Kantoor locatie

Esther Buitendijk-Veldink

Directeur & Kantoorleider

Branch manager

Meppel

tel

T: 0522 26 32 47

M: meppel@tamek.nl


Blankenstein 125

7943 PE Meppel

Kantoor locatie

Han Luning

Kantoorleider

Branch manager

Zwartsluis

tel

T: 038 38 67 618

M: zwartsluis@tamek.nl


Zomerdijk 88b

8064 XH Zwartsluis

Kantoor locatie

Jeroen Troost

Kantoorleider

Branch manager

Zwolle

tel

T: 038 42 15 315

M: zwolle@tamek.nl


Emmawijk 1

8011 CM Zwolle

Kantoor locatie

Alex van Drie

Kantoorleider

Branch manager