Uitgelicht

Updates

Het rechtsherstel voor box 3 is ondermaats en dit is wat u kan doen

Ja, we moeten het alweer hebben over de spaartaks. Al sinds 2016 zijn duizenden burgers geconfronteerd met een belastingheffing over spaargeld en beleggingen die zo onrechtvaardig hoog is dat deze in strijd is met de mensenrechten. Deze strijdigheid is ontstaan doordat belasting is geheven over een geschat inkomen dat soms vele malen hoger is dan het echte rendement. Om dit te herstellen wil het kabinet in 2026 belasting heffen over de echte winst. Het kabinet heeft met Prinsjesdag de regelgeving gepresenteerd die tot die tijd gaat gelden. In deze blog vind je waar je op moet letten.

Het rechtsherstel

Tot 2026 zal de Belastingdienst het vermogen toewijzen aan drie categorieën: bank- en spaargeld, schulden en de restcategorie ‘overige bezittingen’. Deze krijgen alle drie een eigen geschat rendement: in 2021 was dit voor banktegoed 0,01%, voor schulden -2,46% en voor overige bezittingen (niet zijnde de eigen woning) 5,69%.
 

Mensen die (bijna) alleen spaargeld hebben, kunnen dus opgelucht ademhalen. Hun rendement zal erg laag worden ingeschat en zal waarschijnlijk weinig afwijken van hun werkelijke rendement. Mensen met overige bezittingen zijn slechter af. Veel overige bezittingen, zoals onverhuurd onroerend goed en leningen, halen het geschatte rendement van 5,69% niet. De belastingheffing over dit neprendement is in strijd met het arrest van de Hoge Raad, die vastgesteld heeft dat niet alleen de spaarder maar ook de belegger met minder fortuin in zijn rechten is geraakt. Voor deze groep geeft het rechtsherstel geen enkele tegemoetkoming.
 

En nu… actie

Dit gebrekkige herstel hoeft niet met lede ogen te worden geaccepteerd. Voor sommigen kan het overbrengen van vermogen naar een besloten vennootschap (B.V.) een oplossing bieden. Vermogen in een B.V. wordt namelijk wel belast tegen het echte rendement. Onze inschatting is dat een B.V. de komende jaren voordeliger is wanneer het rendement van overige bezittingen onder de 5% blijft. Hier komt wel het één en ander bij kijken. Neem daarom voor meer informatie over de B.V. contact met ons op.
 

Is een B.V. geen optie maar wordt uw rendement wel te hoog ingeschat? Dan moet opnieuw bezwaar worden gemaakt. Het kan dan lang duren voordat u uw gelijk haalt, maar kan wel leiden tot een eerlijkere belastingheffing.
 

Gebed zonder einde

Al met al is het teleurstellend dat na het duidelijke kerstarrest de wetgeving niet correct is aangepast. Het doet afbreuk aan het vertrouwen dat nog steeds mensen zo’n strijd moeten voeren, enkel en alleen om niet in hun mensenrechten te worden geschonden. Totdat dit gebed zonder einde om een eerlijke belastingheffing niet meer nodig is, helpen wij u graag om de beste optie te vinden.
 

Roel Selles
assistent belastingadviseur

Kantoren

Blokzijl

tel

T: 0527 29 26 14

M: blokzijl@tamek.nl


Burgemeester van Ommerenweg 15

8356 HN Blokzijl

Kantoor locatie

John Mondria

Directeur & Kantoorleider

Branch manager

Kampen

tel

T: 038 33 15 422

M: kampen@tamek.nl


Flevoweg 70

8265 PL Kampen

Kantoor locatie

Esther Buitendijk-Veldink

Directeur & Kantoorleider

Branch manager

Meppel

tel

T: 0522 26 32 47

M: meppel@tamek.nl


Blankenstein 125

7943 PE Meppel

Kantoor locatie

Han Luning

Kantoorleider

Branch manager

Zwartsluis

tel

T: 038 38 67 618

M: zwartsluis@tamek.nl


Zomerdijk 88b

8064 XH Zwartsluis

Kantoor locatie

Jeroen Troost

Kantoorleider

Branch manager

Zwolle

tel

T: 038 42 15 315

M: zwolle@tamek.nl


Emmawijk 1

8011 CM Zwolle

Kantoor locatie

Alex van Drie

Kantoorleider

Branch manager