E-tip

Updates

E-tip 2024-4: Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding binnenkort in consultatie

Het wetsvoorstel voor de modernisering van het concurrentiebeding zal in het eerste kwartaal van 2024 worden aangeboden voor internetconsultatie, heeft Minister Van Gennip (SZW) in een Kamerbrief laten weten. Daarmee is er enige uitloop ten opzichte van de eerdere toezegging dat dit eind 2023 zou plaatsvinden.
 

Aanpassing concurrentiebeding

In juni vorig jaar liet het kabinet weten het concurrentiebeding in te willen gaan perken. Het inmiddels demissionaire kabinet wil dat het op voorhand duidelijker wordt wanneer een concurrentiebeding kan worden opgenomen en ingeroepen door een werkgever. Dit voorkomt ook een gang naar de rechter.
 
Minister van Gennip: “Een concurrentiebeding kan nodig zijn om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen of zakelijke relaties te beschermen. Maar we zien nu dat er in contracten steeds vaker standaard een concurrentiebeding staat, terwijl daar geen goede reden voor is. Dat is onnodig beperkend voor werknemers en hindert de doorstroom op de arbeidsmarkt. Daarom gaan we de regels voor het concurrentiebeding hervormen.”
 

Wijzigingen

Minister Van Gennip liet daarom weten dat ze van plan is de volgende wijzigingen uit te werken in een wetsvoorstel:

  • Het concurrentiebeding wordt wettelijk begrensd in duur;
  • Het concurrentiebeding moet geografisch worden afgebakend, specifiek en gemotiveerd in het contract;
  • De werkgever moet in vaste contracten het zwaarwichtig bedrijfsbelang van een concurrentiebeding motiveren (dit geldt al voor tijdelijke contracten);
  • Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen aan de werknemer. Dit wordt een wettelijk bepaald percentage van het laatstverdiende salaris. Zo’n vergoeding zorgt ervoor dat werkgevers goed nadenken voordat ze het concurrentiebeding opnemen en inroepen.

 
Dat voorstel zal dus binnenkort geconsulteerd gaan worden.
 
Bron: accountancy van morgen