E-tip

Updates

E-tip 2024-2: Betaald ouderschapsverlof meenemen naar nieuwe werkgever

Ouders met een arbeidsovereenkomst kunnen 9 weken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van het UWV krijgen. Dit is zo geregeld in de Wet arbeid en zorg (WAZO). Hierdoor krijgt een werknemer extra tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Een werknemer mag het aantal weken betaald ouderschapsverlof waar deze nog recht op heeft meenemen naar een nieuwe werkgever als hij uit dienst treedt bij de werkgever waar hij op dat moment ouderschapsverlof geniet. De rest van het verlof neemt de werknemer op bij zijn nieuwe werkgever. De werknemer overlegt en regelt dit zelf met zijn nieuwe werkgever.
 
Als een werknemer daarom vraagt bent u als werkgever verplicht een verklaring af te geven waaruit blijkt op hoeveel weken betaald en onbetaald ouderschapsverlof de werknemer nog recht heeft.
 
Voor meer informatie klik hier
 
Bron: UWV