E-tip

Updates

E-tip 2022-7: Belastingrente voor de VPB gaat per 1 maart naar 10,5%!

Het belastingrentepercentage voor de vennootschapsbelasting (VPB) is nu nog 8%, maar stijgt per 1 maart 2023 naar 10,5%! Zorg er daarom voor dat de voorlopige aanslag VPB die voor 2023 is ontvangen zo goed mogelijk aansluit bij de te verwachten winst van de bv voor 2023 of vraag om een voorlopige aanslag als deze nog niet ontvangen is.

De Belastingdienst komt met een rekening voor de belastingrente als hij de aanslag VPB oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. De belastingplichtige betaalt dan rente over het bedrag dat hij aan belasting moet betalen. De belastingrente voor de VPB bedraagt nu 8%. De belastingrenterekening kan dus aardig oplopen. En vanaf 1 maart 2023 gaat het percentage zelfs naar 10,5%.

Wanneer moet er belastingrente betaald worden?

Als het boekjaar van een bv gelijk loopt met het kalenderjaar, moet de aangifte VPB (toolbox) van het voorgaande kalenderjaar vóór 1 juni binnen zijn bij de Belastingdienst. Maar voor de berekening van de belastingrente gelden er andere data:

  • De belastingplichtige betaalt wél belastingrente als de Belastingdienst de aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar.
  • De belastingplichtige betaalt geen belastingrente als hij vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt.
  • Ook betaalt de belastingplichtige geen belastingrente als hij voor 1 mei volgend op het belastingjaar om een voorlopige aanslag (VA) VPB vraagt en de fiscus deze VA oplegt zoals de belastingplichtige heeft gevraagd.

Om een voorlopige aanslag 2022 vragen

Belastingrente voor 2022 valt dus te voorkomen door een correcte aangifte in te dienen vóór 1 juni 2023. Of vóór 1 mei 2023 een VA te vragen, als de onderneming die nog niet heeft gehad. Het aanvragen van een VA kan op drie manieren:

  • Door een formulier in te vullen in Mijn Belastingdienst Zakelijk (om in te loggen is voor een bv de digitale sleutel eHerkenning nodig).
  • Ondernemers die niet in dit portaal kunnen, vullen het formulier voor 2022 in via de website van de Belastingdienst.
  • De onderneming vraagt de voorlopige aanslag aan via hun boekhoudsoftware of via hun belastingadviseur.

Voorlopige aanslag 2023 laten aanpassen

Deze drie manieren kunnen ondernemingen ook gebruiken voor het aanpassen van hun VA VPB over 2023 (dat moet dan via het 2023-formulier). Veel bv’s krijgen namelijk aan het begin van het jaar een VA voor de VPB. De Belastingdienst baseert die aanslag op gegevens uit voorgaande jaren.