E-tip

Updates

E-tip 2023-6: Wetsvoorstel op het recht op onbereikbaarheid

In de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) zijn al bepalingen opgenomen over “psychosociale arbeidsbelasting” van werknemers op basis waarvan werkgevers en werknemers afspraken kunnen maken over werkdruk, ook buiten werktijden.

Veel werknemers ervaren dat de grens tussen werk en privé is steeds vager is geworden. Dit is versterkt door de coronacrisis waarin veel werknemers vanuit huis moesten werken. Voor het welzijn en de gezondheid van werknemers is het belangrijk om het werk soms ook even te kunnen loslaten. Veel werkgevers vinden het steeds meer vanzelfsprekend dat een werknemer ook buiten kantooruren bereikbaar is. Veel werknemers kunnen hier niet goed mee omgaan. Zij krijgen last van die druk. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat veel werknemers hierdoor burn-out klachten ervaren.
 
In het wetsvoorstel recht op onbereikbaarheid wordt dan ook geregeld dat werkgevers en werknemers afspraken moeten maken over bereikbaarheid buiten kantooruren.
 
Het doel van dit wetsvoorstel is dat werkgever en werknemers, als onderdeel van het arbobeleid, het gesprek voeren over de bereikbaarheid buiten werktijd. Dat dit gesprek gevoerd is, moet aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld door middel van een schriftelijk verslag. De Inspectie SZW handhaaft alleen door te controleren óf er een gesprek heeft plaatsgevonden tussen werkgever en werknemers over bereikbaarheid buiten werktijd.
 
Het wetsvoorstel ligt nu ter behandeling bij de Tweede kamer.
 
Van de verdere ontwikkelingen zullen we u op de hoogte houden.