E-tip

Updates

E-tip 2023-39: Europese Commissie zint op soepeler rapportageregels voor mkb

Met een mkb-verlichtingspakket wil de Europese Commissie de lasten voor het mkb gaan versoepelen. Een van de voorstellen is het oprekken van de mkb-definitie, zodat meer bedrijven straks vrijgesteld zijn van de CSRD-rapportagerichtlijn.

Europa telt 24 miljoen mkb-bedrijven, goed voor twee derde van alle banen in de private sector. De EU gaat tussen 2021 en 2027 al voor meer dan 200 miljard euro aan regelingen beschikbaar stellen voor het mkb, aldus de Europese Commissie in het document waarin de verlichtingen worden aangekondigd. ‘Desondanks kampen bedrijven nog altijd met onzekerheden, leveringsproblemen, personeelsgebrek en soms oneerlijke concurrentie, signaleert de commissie.’ Met verdere maatregelen moeten mkb-bedrijven daarom verder worden geholpen.
 

Eenvoudiger belastingregels

Een onderdeel van dat pakket is dat mkb-bedrijven die in meerdere lidstaten zijn gevestigd, altijd gaan vallen onder het belastingstelsel van het land waar de hoofdvestiging staat. Daarnaast gaat vanaf 2025 onder voorwaarden ook een btw-vrijstelling gelden voor deze bedrijven. Er komt ook een speciale EU-mkb-afgezant die de belangen van het midden- en kleinbedrijf gaat behartigen. Brussel wil ook dat mkb-bedrijven langer de tijd krijgen om aan nieuwe regels te voldoen en daarbij betere begeleiding krijgen; in nieuwe regelgeving zal de Europese Commissie voortaan meer aandacht geven aan speciale mkb-vriendelijke voorzieningen.
 

Rapportagelasten 25 procent omlaag

Komende maand komt de commissie met nadere voorstellen om de verslaggevingslasten voor het gehele bedrijfsleven met 25 procent te verminderen. Er wordt in elk geval gedacht aan een eenvoudige en facultatieve rapportagemethode op het gebied van duurzaamheidsaspecten voor mkb-bedrijven die niet onder de scope van CSRD vallen. Daarmee moet voor hen de toegang tot financiering van verduurzaming worden vergemakkelijkt. Ook zal de deadline voor het voldoen aan de ESRS-rapportageregels worden verzet. Bovendien gaat de grens voor het moeten voldoen aan de duurzaamheidsrapportagerichtlijnen omhoog, zodat minder mkb-bedrijven eronder gaan vallen.
 
De Europese financiële verslagleggingsgroep Efrag werkt al aan vereenvoudigde rapportagestandaarden voor het mkb dat onder de CSRD-richtlijnen valt. Bovendien komt er een grens aan wat grotere bedrijven in het kader van hun eigen duurzaamheidsrapportage aan informatie mogen vragen van het mkb.
 

Nieuwe bovengrens voor mkb

De commissie gaat zich eind dit jaar buigen over een nieuwe bovengrens voor de definitie van wat een mkb-bedrijf is (nu: maximaal 250 medewerkers en minder dan 50 miljoen euro netto-omzet). Daarmee zouden veel bedrijven alsnog worden uitgezonderd van de CSRD-regels.
 
Een ander onderdeel van de plannen is dat de commissie in de hele EU dwingend een maximale betalingstermijn van dertig dagen wil gaan opleggen bij commerciële transacties.
 
Bron: site Accountancyvanmorgen