E-tip

Updates

E-tip 2023-37: Verzekeringen voor je bedrijf: 9 misvattingen

Je denkt dat een verzekering de schade dekt, maar de verzekering betaalt de kosten niet. De schade viel bijvoorbeeld onder beroeps- en niet onder de bedrijfsaansprakelijkheid. Ontdek welke misvattingen er bestaan over verzekeringen en wat je kunt doen om je risico’s te beperken.

Misvatting 1: Ik heb alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Als je adviseert kan naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wenselijk of soms zelfs verplicht zijn. Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om fysieke schade. Bijvoorbeeld als een klant uitglijdt over de gladde vloer in je winkel en zijn been breekt. Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om schade als gevolg van een beroepsfout, zoals een verkeerd advies. Je bent bijvoorbeeld ICT-er en door jouw fout vertraagt de livegang van een website met omzetverlies voor je klant tot gevolg.
 

Misvatting 2: Verzekeringen zijn altijd veel te duur.

Dat verschilt per branche en per beroep. Een verzekeraar kijkt naar het risico en het aantal claims dat hij kan verwachten. Een groter risico voor een verzekeraar leidt tot hogere kosten voor de verzekerde. Met een hoger eigen risico verlaag je premies. Soms zijn er via je brancheorganisatie, beroepsorganisatie of een belangenorganisatie voor zzp’ers mogelijkheden voor verzekeringen met korting. Je krijgt ook korting, als je bij één aanbieder een pakket aan verzekeringen afsluit.
 

Misvatting 3: Mijn rechtsbijstandsverzekering beschermt tegen kosten bij juridische problemen.

Een zakelijke, niet-particuliere rechtsbijstandverzekering betaalt de kosten voor rechtsbijstand door een juridisch adviseur of advocaat, maar niet het bedrag van de schade. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt kosten van schade als jij, je medewerkers of je producten aansprakelijk zijn voor schade. Laat het niet zo ver komen: met algemene voorwaarden en een zorgvuldig offertetraject beperk je juridische problemen.
 

Misvatting 4: Ik ben privé goed verzekerd, dus ik verzeker mijn bedrijf niet.

Privéverzekeringen beschermen je niet voor je bedrijfsactiviteiten. Je bedrijfsinboedel zoals een laptop, gereedschap en andere bedrijfsmiddelen vallen niet onder je privé inboedelverzekering. Daar kun je een bedrijfsinventarisverzekering voor afsluiten. Ook bedrijfsaansprakelijkheid moet je apart regelen: je privéverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid dekt zakelijke claims niet.
 

KVK Verzekeringscheck

Met verzekeringen dek je je in tegen de financiële gevolgen van risico’s waar je als ondernemer mee te maken krijgt. Bekijk met de KVK Verzekeringscheck welke verzekeringen je nodig hebt.
Doe de verzekeringscheck
 

Misvatting 5: Ik heb een bv en ben dus niet hoofdelijk aansprakelijk.

Bij de rechtsvormen eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap ben je met je privévermogen aansprakelijk. Dat wordt ook wel hoofdelijke aansprakelijkheid genoemd. Een besloten vennootschap (bv) is een rechtspersoon. Bij een rechtspersoon ben je in principe niet hoofdelijk aansprakelijk. Het risico van persoonlijke aansprakelijkheid na een fout kun je verzekeren met een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
 
Ga je een zakelijke lening aanvragen? Dan moet je vaak in privé mee tekenen. Dan ben je naar de geldgever toe wel persoonlijk aansprakelijk. Bij een eventueel faillissement kijkt de curator of je als bestuurder goed bestuurd hebt. Als dat niet zo is kan er sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. Dat kan bijvoorbeeld zijn bij het te laat deponeren van een jaarrekening. Je kunt dan ook persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.
 

Misvatting 6: Met goede algemene voorwaarden sluit ik alle risico’s uit.

Je beperkt risico’s met goede algemene voorwaarden, maar kunt niet alles uitsluiten. Je kunt ook niet alle situaties voorzien in algemene voorwaarden. Verzekeringen vormen een aanvulling op je algemene voorwaarden. Via een branche- of beroepsorganisatie kun je vaak voor jouw branche specifieke algemene voorwaarden krijgen. Gebruik je algemene voorwaarden? Laat ze controleren door een jurist.
 

Misvatting 7: Ik werk in mijn eentje thuis op mijn zolderkamer en loop geen risico.

Ook als je thuis werkt zijn er risico’s. Je loopt risico op een ongeluk in het verkeer of op een sportblessure met voetbal of skiën. Als je tijdelijk of permanent niet voor je bedrijf kunt werken, zorgt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor inkomen.
 

Misvatting 8: Verplichte werknemersverzekeringen dekken risico’s voor mijn personeel.

Via de verplichte werknemersverzekeringen zijn je medewerkers beschermd, als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Als werkgever kun je risico’s en kosten bij verzuim, een ongeval of overlijden van je medewerkers aanvullend verzekeren. Daarmee is je bedrijf, en zijn je medewerkers, extra beschermd. Met een verzuimverzekering dek je je in tegen de kosten van een zieke medewerker. De verzekering betaalt aan jou het salaris van je zieke werknemer en vergoedt kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding.
 
Een collectieve ongevallenverzekering is een financiële vergoeding bij overlijden of invalide raken van een werknemer door een ongeval tijdens het werk of tijdens woon-werkverkeer. Een nabestaandenverzekering compenseert een groot deel van het inkomen van je medewerker bij overlijden. De partner van je medewerker ontvangt dan een uitkering. Daarmee dek je voor je werknemers niet alleen een risico af maar bied je ook een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde.
 

Misvatting 9: Ik heb in loondienst pensioen opgebouwd, als zelfstandige hoeft dat dan niet.

Dat hangt af van hoeveel pensioen je in loondienst opbouwde. Hoe langer de periode als zelfstandige is, hoe belangrijker om te checken of het voor jou voldoende is. Heb je een financiële buffer of een partner met een goed pensioen? Dan is er minder noodzaak om als zelfstandige pensioen op te bouwen.
 
Bron: site KVK