E-tip

Updates

E-tip 2023-23: Kabinet wil veel minder concurrentiebedingen

Het kabinet wil concurrentiebedingen aan banden leggen. Zo’n beding is een contractueel verbod voor een werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst hetzelfde soort werk te doen bij een ander bedrijf.

Volgens minister Karien van Gennip is de beperking vaak niet terecht en kunnen werknemers hierdoor minder makkelijk van baan wisselen, wat de doorstroming op de arbeidsmarkt hindert. Ze wil de wet op dit punt aanpassen en komt daarmee tegemoet aan een wens van de Tweede Kamer.
Van Gennip benadrukt dat een concurrentiebeding nodig kan zijn om bijvoorbeeld bedrijfsgeheimen of zakelijke relaties te beschermen. “Maar we zien nu dat zo’n beding steeds vaker standaard in contracten staat, terwijl daar geen goede reden voor is.”

Vergoedingen

Het kabinet wil een werkgever verplichten het zwaarwichtige bedrijfsbelang van een beding te motiveren. Het gaat dan bijvoorbeeld over vertrouwelijke contacten van een werknemer met klanten, of wanneer de werknemer een bepaalde broncode van een computerprogramma kent. Verder moet het beding in duur worden beperkt en het moet geografisch worden afgebakend. “Als je voor een makelaar in Maastricht werkt, hoef je geen concurrentiebeding te hebben voor Groningen”, vindt Van Gennip.
 
Als een werkgever een vertrekkende werknemer aan het concurrentiebeding houdt, moet de werkgever een vergoeding betalen. Die bestaat uit een percentage van het laatstverdiende salaris.
 
Geschat wordt dat nu ruim 3 miljoen werknemers aan een concurrentiebeding zijn gebonden. Van Gennip wil eind dit jaar een wetsvoorstel klaar hebben en dan kunnen eerst burgers en organisaties er commentaar op leveren. Daarna gaat het naar de Kamer.
 
Bron: NOS