E-tip

Updates

E-tip 2023-19: Hoe zit het ook alweer met het all-in loon?

De meeste werknemers ontvangen maandelijks een brutoloon. Daarnaast ontvangen die werknemers een keer per jaar in de maand mei of juni het vakantiegeld ter hoogte van 8% over het brutoloon. Maandelijks bouwt de werknemer vakantie uren op die de werknemer vervolgens kan opnemen met behoud van loon.

All-in loon

Veel oproepkrachten en werknemers die geen vaste arbeidsomvang hebben, ontvangen een all-in loon. Dat is een loon waarbij maandelijks de in die maand opgebouwde vakantie uren en vakantiegeld direct worden uitbetaald. Daardoor hebben die werknemers een hoger brutoloon.
 
In de rechtspraak is bepaald dat een all-in loon is toegestaan als dit duidelijk is vastgelegd in de arbeidsovereenkomst en dat uit de loonstrook kan worden opgemaakt dat er daadwerkelijk naast het reguliere loon ook vakantiegeld en vakantie uren in het all-in loon zijn inbegrepen en uitgekeerd.

Wettelijke verhoging

In het geval dit niet goed is vastgelegd, loopt de werkgever het risico dat hij achteraf alsnog vakantiegeld en/of vakantiedagen moet uitbetalen. Mocht het tot een juridische procedure komen, loopt de werkgever daarbij ook nog het risico dat hij wordt veroordeeld tot het betalen van de wettelijke rente en de wettelijke verhoging die kan oplopen tot 50%.
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bart Orth (06-11 91 67 98).