E-tip

Updates

E-tip 2023-04: Steeds meer ouderen blijven werken ook na de pensioenleeftijd.

Het aantal ondernemers van 65 jaar en ouder dat zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK) is in de afgelopen vijf jaar met ruim 40 procent toegenomen. Volgens KVK-adviseur Angèle Magré voelt een deel van de 65-plussers zich nog veel te jong om te stoppen met werken.

bron: nu.nl

Hoe zit het met de AOW-gerechtigde werknemer die blijft werken?

In de meeste arbeidsovereenkomsten of toepasselijke CAO is bepaald dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Een AOW-gerechtigde die bij zijn werkgever wil blijven werken zal daarvoor een nieuwe arbeidsovereenkomst moeten aangaan.
 
Als in de arbeidsovereenkomst niet bovenstaande bepaling is opgenomen, kan de werkgever de arbeidsovereenkomst zonder voorafgaande toestemming van het UWV opzeggen. Er geldt in dat geval een opzegtermijn van een maand. Ook hoeft de werkgever geen transitievergoeding te betalen.
 

Tijdelijk contract

Een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt kan zes tijdelijke contracten krijgen in een periode van 4 jaar. Alleen de tijdelijke arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan nadat u de AOW-leeftijd heeft bereikt, tellen mee voor de keten. Ook moeten de periodes tussen de tijdelijke contracten 6 maanden of korter duren. Bij een tussenperiode van meer dan 6 maanden gaat er een nieuwe keten lopen.
 

Recht op minimumloon

Een AOW-gerechtigde heeft minimaal recht op het minimumloon. Dit ter voorkoming van oneerlijke concurrentie tussen AOW-gerechtigde en jonge werknemers.
 

Wat te doen bij ziekte

In geval van ziekte hoeft een werkgever maar 13 weken het loon door te betalen. Bij ziekte heeft de werkgever minder verplichtingen om een AOW-gerechtigde weer aan het werk te helpen. Zo hoeft de werkgever geen passend werk meer te zoeken in het bedrijf van een andere werkgever (spoor 2). Verder hoeft de werkgever ook geen plan van aanpak voor de re-integratie op te stellen.
 
De werkgever hoeft over het loon alleen maar loonbelasting in te houden. Premies WW, Ziektewet, WIA en AOW hoeven niet meer worden ingehouden.
 
Wilt u meer informatie neem dan contact op met Bart Orth, b.orth@tamek.nl