E-tip

Updates

E-tip 2022-8: tip Concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

In een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een concurrentiebeding worden opgenomen. Hoe zit dat bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?
 
De hoofdregel is dat een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet geldig is. Een uitzondering op de hoofdregel is enkel mogelijk indien de werkgever aantoont dat het concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’.
 
De motivatie dat het concurrentiebeding noodzakelijk is, moet in het beding zelf worden opgenomen. De werkgever dient per geval te motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen een concurrentiebeding vereisen. Als geen sprake is van een goede en concrete motivatie, is het concurrentiebeding vernietigbaar en staat de werkgever met lege handen.
 
Uit de jurisprudentie kan de conclusie worden getrokken dat hoe concreter het beding is afgestemd op de functie van de werknemer en het bedrijfsdebiet van de werkgever, hoe groter de kans is dat het beding standhoudt.
 
Ofwel het opstellen van een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst is maatwerk.
 
Neem voor meer informatie contact op met onze arbeidsjurist Bart Orth.