E-tip

Updates

E-tip 2022-51: Verzekeringen voor je bedrijf: 9 misvattingen

Je denkt dat een verzekering de schade dekt, maar de verzekering betaalt de kosten niet. De schade viel onder beroepsaansprakelijkheid en niet onder bedrijfsaansprakelijkheid. Ontdek welke misvattingen er bestaan over verzekeringen en wat je kunt doen om je risico’s te beperken.

Misvatting 1: Ik heb alleen een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering nodig.

Als je adviseert kan naast een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering een beroepsaansprakelijkheidsverzekering wenselijk of zelfs verplicht zijn. Bij bedrijfsaansprakelijkheid gaat het om fysieke schade, bijvoorbeeld als een klant uitglijdt over de gladde vloer in je winkel en zijn been breekt. Bij beroepsaansprakelijkheid gaat het om schade als gevolg van een verkeerd advies. Je bent bijvoorbeeld ICT-er en door jouw fout vertraagt de livegang van een website met omzetverlies voor je klant tot gevolg.
 

Misvatting 2: Verzekeringen zijn altijd veel te duur.

Dat verschilt per branche en per beroep. Een verzekeraar kijkt naar het risico en het aantal claims dat hij kan verwachten. Een groter risico voor een verzekeraar leidt tot hogere kosten voor de verzekerde. Via een hoger eigen risico verlaag je premies. Soms zijn er via een brancheorganisatie, beroepsorganisatie of belangenorganisatie voor zzp’ers mogelijkheden voor verzekeringen met korting. Je krijgt ook korting, als je bij 1 aanbieder een pakket aan verzekeringen afsluit.
 

Misvatting 3: Mijn rechtsbijstandsverzekering beschermt tegen kosten bij juridische problemen.

Een zakelijke, niet particuliere rechtsbijstandverzekering betaalt de kosten voor rechtsbijstand door een juridisch adviseur of advocaat, maar niet het bedrag van de schade. Een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt kosten van schade als jij, je medewerkers of je producten aansprakelijk zijn voor schade. Laat het niet zover komen: met algemene voorwaarden en een zorgvuldig offertetraject beperk je juridische problemen.
 

Misvatting 4: Ik ben privé goed verzekerd, dus ik verzeker mijn bedrijf niet.

Je bedrijfsinboedel zoals een laptop, gereedschap en andere bedrijfsmiddelen vallen niet onder je privé inboedelverzekering. Daar kun je een bedrijfsinventarisverzekering voor afsluiten. Ook bedrijfsaansprakelijkheid moet je apart regelen: je privéverzekering tegen wettelijke aansprakelijkheid beschermt je niet bij je bedrijfsactiviteiten.
 

Misvatting 5: Ik heb een bv en ben dus niet hoofdelijk aansprakelijk.

Een besloten vennootschap (bv) is een rechtspersoon. Bij een rechtspersoon ben je in principe niet hoofdelijk aansprakelijk. Hoofdelijk aansprakelijk betekent dat je aansprakelijk bent met je privévermogen. Bij de rechtsvormen eenmanszaak, vennootschap onder firma, maatschap en commanditaire vennootschap ben je wel hoofdelijk aansprakelijk. Als je bv en niet jij persoonlijk financiële schade moet betalen, is voor jou mogelijk toch minder geld beschikbaar als inkomen uit de bv. Als sprake is van onbehoorlijk bestuur, bijvoorbeeld het te laat deponeren van een jaarrekening, kun je wel persoonlijk aansprakelijk zijn met een bv. Bij een zakelijke lening moet je vaak privé mee tekenen en ben je ook persoonlijk aansprakelijk.
 

Misvatting 6: Met goede algemene voorwaarden sluit ik alle risico’s uit.

Je beperkt risico’s met goede algemene voorwaarden, maar kunt niet alles uitsluiten. Je kunt niet alle situaties voorzien in algemene voorwaarden. Verzekeringen vormen een aanvulling op je algemene voorwaarden. Via een branche- of beroepsorganisatie kun je vaak voor jouw branche specifieke algemene voorwaarden krijgen. Gebruik je algemene voorwaarden? Laat ze controleren door een jurist.
 

Misvatting 7: Ik werk in mijn eentje thuis op mijn zolderkamer en loop geen risico.

Ook als je thuis werkt zijn er risico’s. Je loopt risico op een ongeluk in het verkeer of op een sportblessure met voetbal of skiën. Als je tijdelijk of permanent niet voor je bedrijf kunt werken, zorgt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor inkomen.
 

Misvatting 8: Verplichte werknemersverzekeringen dekken risico’s voor mijn personeel.

Via de verplichte werknemersverzekeringen zijn je medewerkers beschermd, als ze werkloos, arbeidsongeschikt of ziek worden. Als werkgever kun je risico’s en kosten bij verzuim, een ongeval of overlijden van je medewerkers aanvullend verzekeren. Daarmee is je bedrijf, en zijn je medewerkers, extra beschermd. Met een verzuimverzekering dek je je in tegen de kosten van een zieke medewerker. De verzekering betaalt aan jou het salaris van je zieke werknemer en vergoedt kosten van re-integratie en verzuimbegeleiding. Een collectieve ongevallenverzekering is een financiële vergoeding bij overlijden of invalide raken van een werknemer door een ongeval tijdens het werk of tijdens woon-werkverkeer. Een nabestaandenverzekering compenseert een groot deel van het inkomen van je medewerker bij overlijden. De partner van je medewerker ontvangt dan een uitkering. Daarmee dek je voor je werknemers niet alleen een risico af maar bied je ook een waardevolle secundaire arbeidsvoorwaarde.
 

Misvatting 9: Ik heb in loondienst pensioen opgebouwd, als zelfstandige hoeft dat dan niet.

Dat hangt er vanaf hoeveel pensioen je in loondienst opbouwde. Hoe langer de periode als zelfstandige is, hoe belangrijker om te checken of het voor jou voldoende is. Heb je een partner met een goed pensioen en een buffer? Dan is er minder noodzaak om als zelfstandige pensioen op te bouwen.
 
Bron: site KVK