E-tip

Updates

E-tip 2022-34: Wat is het belang van een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst

De kantonrechter van Rotterdam heeft onlangs geoordeeld dat een werkgever een werknemer terecht op staande voet had ontslagen omdat die werknemer naast zijn fulltimebaan bij zijn werkgever nog een andere fulltimebaan had. De werknemer werkte daardoor 80 uur per week en verdiende twee bruto maandsalarissen. Doordat de werknemer als gevolg van corona veel thuiswerkte is dit langere tijd onopgemerkt.

 

De werkgever heeft de werknemer terecht op staande voet ontslagen omdat hij het nevenwerkzaamhedenbeding in zijn arbeidsovereenkomst had overtreden. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de werknemer niet alleen in strijd heeft gehandeld met het nevenwerkzaamhedenbeding maar ook de arbeidstijdenwet heeft overtreden door per week 80 uur te werken.

 

Bovenstaande uitspraak geeft nogmaals het belang van een nevenwerkzaamhedenbeding in de arbeidsovereenkomst aan. Met ingang van 1 augustus 2022 is de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in werking getreden dat directe gevolgen heeft voor het nevenwerkzaamhedenbeding. Een werkgever kan vanaf die datum alleen nog maar een werknemer aan dit beding houden als hij daarvoor een objectieve reden heeft. Die kan zijn gelegen in de gezondheid en veiligheid van de werknemer, de bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, het voorkomen van belangenconflicten, de bescherming van de goede naam en reputatie van werkgever of andere objectieve redenen.

 

Daarnaast zijn er met ingang van 1 augustus 2022 nog meer zaken gewijzigd waaraan de arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden moeten voldoen. Het is van belang om met bovenstaande rekening te houden als u een werknemer een arbeidsovereenkomst aanbiedt.

 

Voor meer informatie over de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen met arbeidsjurist Bart Orth (b.orth@tamek.nl)