E-tip

Updates

E-tip 2022-3: Arbeidsrechtelijke wijzigingen voor het jaar 2022.

Ieder jaar vinden er veranderingen/wijzigingen plaats in het arbeidsrecht, zo ook voor het jaar 2022.
 
Voor dit jaar zijn dit de meest in het oog springende wijzigingen:

  • De maximale wettelijke transitievergoeding bedraagt dit jaar € 86.000 bruto (of een jaarsalaris, als dat hoger is).
  • Met ingang van 1 januari 2022 kunnen werkgevers werknemers een onbelaste thuiswerkvergoeding van maximaal € 2 per thuisgewerkte dag verstrekken.
  • De Wet op de ondernemingsraden is gewijzigd. De wettelijke kiestermijnen zijn gewijzigd met als doel dat flexkrachten meer bij de medezeggenschap worden betrokken.
  • Per 1 januari 2022 is de Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen in werking getreden. Het betreft wijzigingen in verband met het evenwichtiger maken van de verhouding tussen het aantal mannen en vrouwen in het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen.
  • Per 1 januari 2022 zijn rookruimtes op de werkvloer niet langer toegestaan. Zie voor meer informatie hierover onze E-tip 2021-49.
  • Werkgevers dienen met terugwerkende kracht een hoge WW-premie af te dragen voor werknemers die op basis van een arbeidscontract van gemiddeld minder dan 35 uur per week werken en meer dan 30% overwerken.
  • De AOW-leeftijd stijgt in 2022 naar 66 jaar en zeven maanden.
  • Per 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op negen weken gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind.

 

Wilt u meer informatie over dit onderwerp neem dan contact op met onze arbeidsjurist Bart Orth via b.orth@tamek.nl