E-tip

Updates

E-tip 2022-24: Kabinet wil vrijstelling BPM bestelauto afschaffen

Het kabinet wil de vrijstelling van BPM voor bestelauto’s afschaffen. Dit plan is onderdeel van het eerdere coalitieakkoord en staat ook vermeld in de Voorjaarsnota.

BPM

De BPM is een extra belasting die wordt geheven bij de aankoop van een auto of motorfiets. Voor bestelauto’s die minstens 10% zakelijk worden gebruikt, bestaat voor ondernemers een vrijstelling.
 

Tarieven

De te betalen BPM wordt voor een personenauto bepaald door de CO2-uitstoot. Voor een bestelauto, kampeerauto of een motor is de catalogusprijs minus de btw bepalend. Voor een bestelauto met benzinemotor bedraagt de BPM dit jaar 37,7% van de catalogusprijs zonder btw, minus € 1.283. Voor bestelauto’s op diesel geldt 37,7% van de catalogusprijs zonder btw plus € 273.
 

Vrijstelling vervalt in stappen

De vrijstelling komt volgens de voorstellen in stappen te vervallen, te beginnen in 2024. In 2026 bestaat de vrijstelling dan niet meer. Afhankelijk van de catalogusprijs betekent dit dat bestelauto’s voor ondernemers vele duizenden euro’s meer gaan kosten.
 

Geen BPM voor elektrische bestelauto

Voor bestelauto’s zonder CO2-uitstoot bestaat een vrijstelling van BPM. Deze vrijstelling moet er volgens het kabinet toe leiden dat meer ondernemers zullen overstappen op een elektrische bestelauto.
 

MIA en subsidie

Voor een elektrische bestelauto heeft u ook recht op 45% milieu-investeringsaftrek (MIA). Het bedrijfsmiddel komt echter voor ten hoogste het investeringsbedrag minus € 11.000 in aanmerking voor de MIA. Voor een elektrische bestelauto van bijvoorbeeld € 50.000 krijgt u dus MIA over €39.000. Voor een waterstofbestelauto heeft u ook recht op 45% MIA. U krijgt dan MIA over een investeringsbedrag van maximaal € 125.000.
 

Tip! Ook kunt u onder voorwaarden ook tot € 5.000 subsidie krijgen bij aanschaf van een dergelijke, nieuwe auto.
 

Bron: site SRA