E-tip

Updates

E-tip 2021-51: De zieke werknemer en loondoorbetaling tijdens vakantie

Op grond van artikel 7:629 BW heeft een zieke werknemer bij langdurige ziekte recht op 70% van zijn loon. Veel werkgevers betalen een zieke werknemer in het eerste ziektejaar 100% van het loon door en in het tweede ziektejaar nog maar 70% van het loon.

 

 

 

Maar hoe zit het met de zieke werknemer die 70% van het loon betaald krijgt en met vakantie gaat, op welk loon kan die werknemer tijdens zijn vakantie aanspraak maken?
 

In artikel 7:639 BW is bepaald dat een werknemer tijdens zijn vakantie zijn recht op loon behoudt. Wat de hoogte van dit loon is, is onlangs geoordeeld in een uitspraak van Hof van Justitie van de Europese Unie van 9 december 2021. Het Hof van Justitie heeft in die zaak geoordeeld dat een arbeidsongeschikte werknemer tijdens vakantieverlof vakantieloon overeenkomstig het gebruikelijk loon (100%) en niet ‘ziekengeldloon’ (70%) geniet.
 

Met ‘loon’ wordt volgens deze uitspraak dus bedoeld het loon dat de arbeidsongeschikte werknemer zou hebben verdiend als hij volledig werkzaam was geweest.
 

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze arbeidsjurist Bart Orth via b.orth@tamek.nl