E-tip

Updates

E-tip 2021-47: Thuiswerken

Tijdens de laatste persconferentie op 12 november 2021 heeft het kabinet weer geadviseerd om zoveel mogelijk thuis te werken.

Thuiswerken

Thuiswerken is voor werkgevers niet zonder risico. Werkgevers moeten zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden voor werknemers, dit is onder meer geregeld in de Arbowet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en artikel 7:658 van het Burgerlijk Wetboek. Dit wordt de ‘zorgplicht’ van de werkgever genoemd. Die zorgplicht heeft de werkgever ook voor werknemers die thuiswerken of op afstand werken.

 

Onder de zorgplicht van de werkgever wordt verstaan dat de werkgever moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek en voor een inrichting van de werkplek die aan de persoonlijke eigenschappen van de werknemer is aangepast.

 

De werkgever moet zijn werknemers actief instrueren. Hoe een werknemer veilig en gezond zijn werk kan doen, moet een terugkerend onderwerp van gesprek zijn tussen werkgever en werknemer.
Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers. Het vorenstaande geldt ook voor de thuiswerkplek.

 

Voor thuiswerken betekent dit onder meer dat de thuiswerkplek moet worden ingericht volgens de ergonomische beginselen. Hierbij moet gedacht worden aan een goede positie van het beeldscherm, het op elkaar afstemmen van de stoel- en tafelhoogte en voor het werken met een laptop is een extra toetsenbord, muis en eventueel een extra beeldscherm nodig.

 

Werknemers die thuiswerken, hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. De werkgever weet tenslotte niet hoe de thuiswerkplek is ingericht. Zo mag van een werknemer worden verwacht dat hij in gesprek gaat met zijn werkgever als hij klachten ervaart bij thuiswerken en dat hij samen met de werkgever naar een goede oplossing zoekt.

 

Kortom aan het thuiswerken/werken op afstand zitten voor werkgever en werknemer best wel wat (juridische) haken en ogen.

 

Wilt u meer informatie over thuiswerken, neem dan contact op met onze arbeidsjurist Bart Orth via b.orth@tamek.nl.