E-tip

Updates

E-tip 2021-41: Wat te doen tegen phising mails en cyberaanvallen?

Het gemak van digitalisering is tegenwoordig eindeloos. Maar met alle kansen, nemen ook de risico’s toe. Phising mails en aanvallen met ransomware door cybercriminelen zijn inmiddels bekende problemen. In deze e-tip informeren wij u wat u ertegen kunt doen.

Het verzamelen van openbare informatie is op zichzelf niet verboden, maar het is uiteraard onwenselijk als deze informatie wordt gebruikt voor heimelijke of ondermijnende doeleinden. Weerbaarheid tegen statelijke dreigingen is daarom van groot belang. Nederland neemt veel verschillende maatregelen om statelijke dreigingen tegen te gaan. Mensen bewust maken van de risico’s is daar essentieel onderdeel van.

Wat kunt doen om uw (persoons)gegevens zo goed mogelijk te beschermen?

Bescherm uw online privacy

 • Wees op social media terughoudend met het verstrekken van contactgegevens en informatie over de exacte invulling van uw werkzaamheden.
 • Stel de privacy-instellingen van uw social media-accounts in. Deel informatie, foto’s en video’s alleen met bekenden.
 • Wees u ervan bewust met wie u online bevriend of verbonden bent.
 • Wees u ervan bewust welke gegevens u online invult en achterlaat, bij bijvoorbeeld buitenlandse webwinkels.
 • Gebruik de incognito modus van uw browser. Beheer en verwijder cookies.
 • Ga veilig om met uw wachtwoorden. Lange en ingewikkelde wachtwoorden zijn sterker dan korte, eenvoudige wachtwoorden.
 • Gebruik waar mogelijk twee-staps-verificatie: een manier om online accounts extra te beveiligen met een code die naar uw telefoon wordt gestuurd.

 

Bescherm uw apparatuur

 • Voorzie uw wifi-netwerk thuis van een sterke vorm van authenticatie.
 • Kies bewust waar u een app toestemming toe geeft; houd controle over wat een app van u weet.
 • Klik niet zomaar op bijlagen en links in e-mails. Leer valse e-mails te herkennen. Op de site van Fraudehelpdesk is veel informatie te vinden.
 • Gebruik niet zomaar openbare wifi. Hoe handig ook, openbare wifi is niet veilig. Veiliger is om gebruik te maken van uw databundel.
 • Maak regelmatig back-ups van uw computer, foto’s en bestanden op uw telefoon en tablet.
 • Draai updates van uw software. Zo voorkomt u dat virussen gebruikmaken van kwetsbaarheden in oude versies van programma’s. Het helpt om hiervoor automatisch updaten in te stellen.

Informatie voor ouders

 • Verdiep uzelf in de virtuele wereld van Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok en Twitter. Ga erover in gesprek, bijvoorbeeld door samen de Ouder & Kind quiz te doen op www. Mediawijsheid.nl/ouderquiz.
 • Wijs uw kind op het belang van de privacy. Maak duidelijk dat je nooit persoonlijke informatie, zoals e-mailadressen, huisadressen of telefoonnummers, online moet plaatsen. Maak gebruik van de functie “ouderlijk toezicht”. Veel verschillen de platforms bieden deze mogelijkheid, waarmee u het type medium kunt filteren/blokkeren/beperken/controleren.

Wees altijd alert op vreemde activiteiten

 • Wees altijd kritisch. Is de webwinkel te vertrouwen? Waar gaat de link naar toe? Wie vraagt om persoonlijke informatie? Is het echt nodig een kopie van uw identificatiebewijs te sturen?
 • Realiseer u dat informatie over uw werk en netwerk zeer waardevol kan zijn voor anderen. Bedenk daarom goed met wie u deze informatie deelt.
 • Krijgt u een raar gevoel bij mensen of instanties die contact met u leggen? Wordt u online benaderd door vreemde accounts? Dan is het raadzaam om u terughoudend op te stellen en dit te melden bij de afdeling veiligheid van uw werkgever.

Kijk voor meer tips over het beschermen van uw online privacy op veiliginternetten.nl. Heeft u twijfels over de oprechtheid van een (online) contact? Meld dit dan altijd bij uw werkgever.

Bron: Nationaal Cyber Security Centrum