E-tip

Updates

Hoge en lage ww premie: beoordeel uw tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Op dit moment is de ww premie voor een dienstverband bepaalde tijd 5% hoger dan voor een dienstverband onbepaalde tijd.

Blijf alert op de contracten bepaalde tijd. Bent u van plan hierna toch al een contract onbepaalde tijd aan te bieden, wacht dan niet de afloop van het bepaalde tijd contract af maar breek deze open en start meteen het onbepaalde tijd contract. Uw voordeel kan per werknemer dan oplopen tot € 242 per maand.

Mag een zieke werknemer op vakantie?

Ja, dat mag zeker mits in overleg met werkgever en bedrijfsarts. De werkgever moet dit zelfs stimuleren; als goed werkgever moet je er ook op letten dat de werknemer voldoende ontspanning geniet. Er is veel onduidelijkheid over de vraag of de verlofdagen van het verlofsaldo mogen worden afgeboekt. Als de werknemer van de vakantie heeft kunnen genieten alsof het een normale vakantie was, dan mag dit wel. Communiceer daarover met de werknemer vóórdat de vakantie start.

Een zieke werknemer heeft wel toestemming nodig om op vakantie te gaan. Zonder toestemming op vakantie gaan, kan worden opgevat als het niet meewerken aan re-integratie.

Bron: Tamek Accountants & Belastingadviseurs

Subsidie praktijkleren/Coulance regeling vanwege coronavirus

Van 2 juni tot 16 september 2021 kan de subsidie voor het leerjaar 2020/2021 voor de weer aangevraagd worden. In de meeste gevallen zal dit worden aangevraagd voor een werknemer die een BBL-opleiding volgt. Voor dit jaar is de volgende coulanceregeling opgenomen:

Het kabinet heeft maatregelen afgekondigd vanwege het coronavirus. Werkgevers kunnen hierdoor te maken hebben met gedwongen sluiting. De hoogte van de subsidie praktijkleren is afhankelijk van het aantal weken dat een leerbedrijf een leerling of student begeleidt. Bij werkgevers die door de coronamaatregelen te maken hebben gehad met gedwongen sluiting sinds 16 december 2020, brengen wij de weken waarin zij de leerling of student niet konden begeleiden, uit coulance niet in mindering op de subsidie. Ditzelfde geldt voor bedrijven die weliswaar niet gedwongen gesloten waren, maar toch moesten sluiten, omdat voortzetting van het bedrijf, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet verantwoord was. Het veilig openen van de samenleving gaat stap voor stap. Vanaf begin maart 2021 zijn de 1e versoepelingen doorgevoerd, waarbij een aantal contactberoepen weer aan het werk mocht. De door het kabinet afgekondigde versoepelingen zijn leidend in het bepalen tot welk moment wij coulant omgaan met de begeleidingsweken. Dit kan per branche verschillen.

Bron: RvO

Subsidie voor aanpassingen binnen uw bedrijf

Als u werknemers met een arbeidsbeperking voor langere tijd in dienst wilt houden of nemen, zijn er soms aanpassingen nodig binnen het bedrijf. Zulke aanpassingen zijn duur, zeker als het om meerdere werknemers gaat. Met het ‘experiment generieke werkgeversvoorziening’ wil het kabinet werkgevers met een subsidie helpen deze aanpassingen te doen. Hierdoor kunnen werkgevers meer werknemers met een arbeidsbeperking in dienst nemen en houden.

U kunt tot en met 30 juni 2022 een aanvraag voor de subsidie indienen. Deze subsidie gebruikt u om 1 of meer werkplekken binnen uw bedrijf aan te passen. Het kan ook om een aanpassing in het productieproces gaan of de aanschaf van bepaalde meeneembare voorzieningen. Het is de bedoeling dat 1 of meer werknemers met een vergelijkbare arbeidsbeperking minimaal 3 jaar van de voorziening gebruik maken. Na de aanvraagperiode gaat het UWV het experiment tot en met 31 december 2025 volgen en evalueren.

U kunt de voorziening voor meerdere werknemers aanvragen. Deze voorziening mag maximaal € 1.000.000 kosten. Dit bedrag is inclusief btw.

Bron: UWV