E-tip

Updates

E-tip 2021-28: Zonnepanelen en andere activiteiten: hoe behoud ik mijn vooraftrek?

De aftrek van btw op zonnepanelen

Voor de aftrek van btw op de aanschaf van zonnepanelen moet u een opgaaf indienen bij de Belastingdienst. Deze kan sinds kort online worden ingediend. De Belastingdienst verstrekt daarna een btw-nummer en stuurt u een aangifte omzetbelasting. Bij de opgaaf kunt u kiezen voor toepassing van de kleine ondernemersregeling (de KOR). Met deze regeling bent u na de eerste aangifte vrijgesteld van btw- en aangifteplicht. De regeling staat open voor personen met minder omzet dan € 20.000. Als eenmaal is gekozen voor de KOR, geldt de regeling verplicht minstens drie jaren, zolang u jaarlijks gedurende die drie jaren minder dan € 20.000 omzet genereert.

Een nieuwe activiteit

De verplichte periode van handhaving van de KOR, kan onverwachte belemmeringen veroorzaken. Wilt u na de eerste investering in zonnepanelen, opnieuw investeren in zonnepanelen of andere btw-belaste activiteiten starten, zoals de verhuur van een vakantiewoning? Het kan dan zijn dat u de btw over deze tweede activiteit niet terug kunt vragen: omdat u voor de KOR heeft gekozen, is de KOR gedurende 3 jaar van toepassing en hebt u geen recht op vooraftrek. Als u niet boven de € 20.000 omzet per jaar uitkomt, blijft deze vrijstelling gelden. Kijk dus geruime tijd vooruit, voordat u beslist om gebruik te maken van de KOR.

Hoe behoudt u dan wel recht op vooraftrek?

Het korte antwoord daarop is: niet. Tenminste, niet zolang de jaarlijkse omzet lager is dan € 20.000. De KOR geldt wordt per btw-nummer aangevraagd en dat btw-nummer geldt per ondernemer/onderneming. U kunt wel middels een samenwerking een nieuwe onderneming starten, bijvoorbeeld met uw partner. Dit samenwerkingsverband krijgt dan een afzonderlijk btw-nummer waarvoor u niet de KOR aanvraagt. Ook als uw partner zelfstandig btw-ondernemerschapsplannen heeft, kan hij/zij daarvoor een btw-nummer verkrijgen zonder beperkt te worden door uw KOR-aanvraag. Zorg er wel voor dat het papierwerk en de tenaamstellingen op orde zijn: de facturen voor de nieuwe investering moeten gericht zijn aan de (nieuwe) btw-ondernemer. Ook de aanvraag voor het nieuwe btw-nummer moet gedaan en getekend worden door de nieuwe btw-ondernemer (uw partner, danwel uw samenwerkingsverband met een ander).

Als u geen samenwerkingsverband met een ander wil aangaan en wel verwacht dat u binnen drie jaar na aanschaf van de zonnepanelen een andere btw-activiteit start, doet u er verstandig aan om niet te kiezen voor de KOR. Ja, u moet dan regelmatig aangifte omzetbelasting doen en btw afdragen over de omzet van de zonnepanelen maar u behoudt wel uw mogelijke recht op aftrek van voordruk-btw.

In deze btw-situaties is maatwerk vereist. Verwacht u naast de opwekking van energie andere btw-belaste prestaties te gaan uitvoeren? Neem dan vooral contact met ons op om de beste route voor u in kaart te laten brengen.

Overige ontwikkelingen btw op zonnepanelen

Sinds de introductie van de nieuwe KOR in 2020 is de regeling complexer geworden: veel mensen worden met de omzetbelasting geconfronteerd zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Om de kleinste ondernemers tegemoet te komen, heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd om btw-plichtigen met een omzet van € 1.800 per jaar of minder automatisch aan te melden voor de KOR. Voor veel particulieren zal dit een onverwachte naheffingsaanslag voorkomen MAAR als u geen actie onderneemt, betekent dit ook dat u automatisch gedurende drie jaar geen recht hebt op vooraftrek btw. Wij wachten het officiële besluit met belangstelling af.