Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / e-tip 2020-51: Kan een werkgever een mondkapje verplicht stellen?

e-tip 2020-51: Kan een werkgever een mondkapje verplicht stellen?

Begin december werd het dragen van een mondkapje verplicht gesteld door de overheid in publieke binnenruimtes. Een besluit waar inmiddels veel mensen aan gewend zijn. Waar we het eerst misschien nog raar of ongemakkelijk vonden, is het inmiddels volledig geaccepteerd. Naast dat de overheid het mondkapje verplicht heeft gesteld, zijn er ook werkgevers die het mondkapje verplicht willen gaan stellen op de werkvloer. Maar mag dat zomaar zonder wettelijk besluit? En wie betaalt deze dan? En wat doe je met werknemers die geen mondkapje willen dragen?

Voldoen aan de zorgplicht

In de wet is het zo geregeld dat de werkgever een wettelijke zorgplicht heeft over zijn werknemers. Dit houdt in dat hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving, maar ook op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht is een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en daarin aandacht te besteden aan de risico's op de werkvloer. Ook rondom de maatregelen met corona.

Om te voldoen aan deze zorgplicht kan de werkgever het dragen van een niet-medisch mondkapje verplicht stellen op basis van instructierecht. Dit instructierecht houdt in dat de werkgever aanwijzingen kan geven over de wijze waarop en de omstandigheden waaronder de arbeid moet worden verricht. Wel geldt dat het moet gaan om redelijke voorschriften. Bijvoorbeeld door het niet voldoende afstand kunnen houden op de werkvloer, zoals in een supermarkt met smalle gangpaden.

Wie betaalt het mondkapje?

Wanneer de werkgever het mondkapje verplicht stelt, moet de werkgever de mondkapjes ter beschikking stellen of de mogelijkheid bieden om de kosten hiervan te declareren. Daarnaast moet de werkgever duidelijke instructies geven over het gebruik ervan.

Wat doe je als je werknemer geen mondkapje wil dragen?

Geeft de werknemer geen gehoor aan het verzoek van de werkgever om mondkapjes te dragen op de werkvloer? Dan kan de werkgever hem naar huis sturen om daar te gaan werken. Betreft het een werknemer die vanwege de aard van zijn werkzaamheden niet kan thuiswerken, dan kan het gedrag van de werknemer aanleiding vormen voor de werkgever om een disciplinaire maatregel op te leggen, zoals een waarschuwing of het stoppen van de loonbetaling. Dit is uiteraard een uiterste middel. Het blijft altijd van belang om met elkaar in gesprek te gaan.

Medische belemmeringen voor het dragen

Er zijn werknemers die om gezondheidsredenen geen (of niet langdurig) een mondkapje kunnen dragen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met luchtwegklachten, zoals astma of COPD. Ook kunnen werknemers in paniek raken als gevolg van het dragen van een mondkapje. Het invoeren van een mondkapjesplicht betreft daarom altijd maatwerk.

Instemmingsrecht or/pvt

Aangezien het verplicht stellen van mondkapjes op de werkvloer betrekking heeft op de arbeidsomstandigheden, geldt er een instemmingsrecht voor de ondernemingsraad (or) of de personeelsvertegenwoordiging (pvt). Zonder instemming zal het lastig zijn een mondkapjesverplichting in te voeren.

Tip! Check of uw branche een (erkende) RI&E of een coronaprotocol heeft. Daar kunnen handvatten in staan die van toepassing zijn op uw bedrijfssituatie.

Bron: site SRA