Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / e-tip 2020-50: Extra coronasteun voor zwaarst getroffen sectoren

e-tip 2020-50: Extra coronasteun voor zwaarst getroffen sectoren

Door de aanhoudende coronapandemie zullen er hoogstwaarschijnlijk deze week strengere maatregelen worden aangekondigd. Omdat nieuwe maatregelen grote gevolgen zullen hebben voor diverse sectoren, heeft het kabinet opnieuw extra financiële steun beschikbaar gesteld voor de zwaarst getroffen bedrijven. De maatregelen borduren voort op de al bestaande steunpakketten, maar bevatten ook nieuwe regelingen. Lees hier wat u kunt verwachten.

NOW niet verminderd

Bedrijven met een aanzienlijk omzetverlies blijven dezelfde steun voor loonkosten ontvangen als voorheen. Dit betekent dat het minimale percentage aan omzetverlies gehandhaafd blijft op 20% en maximaal 80% van de loonkosten wordt vergoed. De voorgenomen aanscherping van deze voorwaarden is daarmee van de baan.

Verbetering van de Tegemoetkoming voor Vaste Lasten

De TVL-regeling die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, wordt verbeterd. Hierdoor krijgen bedrijven met grote omzetverliezen, zoals de horeca, meer steun. Dit wordt vormgegeven door het ondersteuningspercentage geleidelijk te laten toenemen: van 50% ondersteuning bij 30% omzetverlies, tot maximaal 70% bij 100% omzetverlies.

Let op! De verbetering geldt met terugwerkende kracht tot 1 oktober van dit jaar.

Soepeler voorwaarden evenementenbranche verlengd

De versoepeling van de TVL-voorwaarden voor de evenementenbranche via de 'seizoensmodule', wordt ook in het eerste kwartaal van 2021 voortgezet. De seizoensmodule is bedoeld voor bedrijven die in aanmerking zijn gekomen voor de TVL 1.0 en deze toegekend hebben gekregen, maar niet in aanmerking komen voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020 vanwege een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019.

Ook verlenging uitstel van belastingbetaling

Ondernemers met betalingschulden vanwege corona, kunnen langer uitstel van betaling aanvragen. Het uitstel zou op 1 januari 2021 aflopen, maar is verlengd tot 1 april 2021. Opgebouwde schulden moeten vanaf 1 juli 2021 in 36 maanden worden afgelost.

Nieuwe steunmaatregel

Er komt een nieuwe steunmaatregel, de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). De TONK is bedoeld voor gevallen waarin door corona betalingsmoeilijkheden zijn ontstaan, én de bestaande ondersteuningsmaatregelen tekortschieten. De TONK geldt ook voor zelfstandigen en wordt uitgevoerd door de gemeentes.

Voorraad- en aanpassingskosten horeca

De tegemoetkoming voor de horeca inzake voorraad- en aanpassingskosten blijft onbelast voor de winstbelasting.

Hypotheekrenteaftrek

Het recht op hypotheekrenteaftrek voor huizenbezitters bij een hypotheekbetaalpauze wordt verlengd tot 1 april 2021.

Heeft u vragen over dit nieuwe pakket aan steunmaatregelen? Raadpleeg dan uw adviseur. Wij staan klaar om te helpen!

Bron: site SRA