Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / e-tip 2020-39: UBO-register vanaf 27 september open en deadline 1 oktober voor coronamaatregelen

e-tip 2020-39: UBO-register vanaf 27 september open en deadline 1 oktober voor coronamaatregelen

Het UBO-register is vanaf zondag 27 september te raadplegen. Het invoeren van het register hangt samen met de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Het inschrijven in het UBO-register is verplicht.

Voor wie?

Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv's, vof's en nv's. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben.

Welke gegevens?

In het UBO-register moeten onder meer de volgende gegevens vermeld worden:

- het Burgerservicenummer indien dat aan hem (de UBO) is toegekend

- een fiscaal identificatienummer van een ander land dan Nederland waarvan die persoon ingezetene is (indien althans de woonstaat dat identificatienummers heeft verstrekt)

- naam

- geboortemaand

- geboortejaar

- nationaliteit

- woonstaat en woonadres

- aard en omvang van het door de uiteindelijk begunstigde gehouden economische belang

Ook zullen in het handelsregister stukken gedeponeerd moeten worden, zoals de statuten.

Let op! Voor bestaande bv's en andere entiteiten geldt dat men zich binnen 18 maanden moet laten registreren bij de Kamer van Koophandel. Nieuw opgerichte entiteiten moeten dit direct bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel doen.

Schending privacy?

Het UBO-register staat al tijden ter discussie vanwege de mogelijke schending van de privacy. Via het UBO-register is bijvoorbeeld makkelijk na te gaan wie belangrijke aandeelhouders zijn binnen een bv. Informatie in het UBO-register is namelijk tegen een geringe vergoeding te raadplegen. Wel zijn maatregelen genomen ter bescherming van de privacy. Zo zullen gebruikers van het UBO-register worden geregistreerd. Ook kunnen officiële instanties meer gegevens opvragen dan derden.

Heeft u vragen over het UBO-register, neem dan contact met ons op.

Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis tal van maatregelen genomen. Voor een aantal daarvan is de datum van 1 oktober aanstaande van belang.

Tozo 2.0

U kunt tot 1 oktober 2020 de Tozo 2.0 aanvragen als uw inkomen door de coronacrisis onder het bestaansminimum is gedaald. De Tozo 2.0 heeft betrekking op de periode 1 juni tot 1 oktober en kunt u eventueel met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 juni. De Tozo 2.0 bestaat uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en de mogelijkheid tot een lening voor bedrijfskapitaal.

Bijzonder uitstel van betaling

U kunt als ondernemer met betalingsproblemen door de coronacrisis nog tot 1 oktober 2020 voor drie maanden bijzonder uitstel van betaling aanvragen, of een eerdere aanvraag verlengen. Dit betekent dat de periode van uitstel uiterlijk eindigt op 1 januari 2021.

Loopt uw bijzonder uitstel af, dan moet u bij de eerstvolgende aangifte uw belasting weer op tijd betalen. Vanaf 1 januari 2021 begint de afbetaling van de belastingschulden. Daarvoor krijgt u twee jaar de tijd.

Belastingrente

U betaalt belastingrente als een aanslag te laat is vastgesteld, bijvoorbeeld omdat u niet op tijd aangifte hebt gedaan. Het tarief van de belastingrente is tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%. Vanaf 1 oktober 2020 gaat het tarief van de belastingrente voor alle belastingen naar 4%.

Bron: SRA site