Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / e-tip 2020-36: Verhoging belastingrente per 1 oktober 2020

e-tip 2020-36: Verhoging belastingrente per 1 oktober 2020

Eén van de door de overheid genomen maatregelen om ondernemers tegemoet te komen in de coronacrisis was het aanzienlijk verlagen van de invorderingsrente en de belastingrente. Per 1 oktober wordt de tegemoetkoming ten aanzien van de belastingrente gedeeltelijk weer teruggedraaid.

Invorderingsrente

Invorderingsrente is verschuldigd over openstaande belastingschulden die niet binnen de betalingstermijn zijn voldaan. Om de rentekosten voor ondernemers te beperken, heeft het kabinet de in rekening te brengen invorderingsrente tijdelijk verlaagd naar 0,01%. Dit zorgt ervoor dat ondernemers vrijwel geen rentekosten hebben op de belastingschuld die ze opbouwen gedurende de periode dat ze uitstel van betaling genieten.

Het kabinet verlengt de verlaagde invorderingsrente van 0,01% tot en met 31 december 2021.

Belastingrente

De belastingrente zal per 1 oktober 2020 weer teruggaan naar het oorspronkelijke niveau van 4%. Belastingrente wordt in rekening gebracht als een aanslag door toedoen van de ondernemer te laat kan worden vastgesteld of als in de aanslag wordt afgeweken van de aangifte. Belastingrente geeft hierdoor een prikkel om op tijd en juist aangifte te doen en/of een voorlopige aanslag te vragen.

De belastingrente voor de vennootschapsbelasting (vpb) zal tot en met 31 december 2021 ook op 4% worden gesteld, in plaats van op het oorspronkelijke niveau van 8%.

Resumé

Invorderingsrente: voor het noodpakket 4%, noodpakket tot 1 oktober 2020 0,01%, vanaf 1 oktober 2020 tot einde 2021 0,01%.

Belastingrente alle belastingen behalve vpb: voor het noodpakket 4%, noodpakket tot 1 oktober 2020 0,01%, vanaf 1 oktober 2020 tot einde 2021 4%.

Belastingrente vpb: voor het noodpakket 8%, noodpakket tot 1 oktober 2020 0,01%, vanaf 1 oktober 2020 tot einde 2021 4%.

Het is raadzaam dat, als er nog geen aangifte over 2019 is ingediend, om na te gaan of er een voorlopige aanslag ingediend moet worden dan wel dat deze aangepast moet worden om hiermee een rentelast te voorkomen.

Bron: ministerie van financiën