Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / e-tip 2020-12: Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting

e-tip 2020-12: Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting

Het kabinet helpt ondernemers die kampen met financiële problemen door het coronavirus. Daartoe neemt het enkele maatregelen, waaronder het onder voorwaarden uitstellen van betalen van belasting, een tijdelijke overbruggingskrediet voor het midden- en kleinbedrijf en uitbreiding van werktijdverkorting.

Uitstel betalen belasting

Door het coronavirus zien sommige bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Deze ondernemers kunnen bij de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Het verzoek moet schriftelijk worden gemotiveerd door de ondernemer en zodra het verzoek wordt toegekend zal de Belastingdienst de invordering stopzetten. De inhoudelijke beoordeling van het verzoek vindt pas plaats achteraf. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd verzuimboeten voor het niet tijdig betalen van belastingen achterwege laten of terugdraaien. De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemer die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.

Werktijdverkorting aanvragen

Bedrijven kunnen ook werktijdverkorting aanvragen voor het personeel. Dit is een tijdelijke oplossing die ondernemers meer lucht geeft. Een vergunning moet digitaal worden aangevraagd bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. U komt in aanmerking voor werktijdverkorting als de calamiteit voor ten minste twee weken en naar inschatting maximaal 24 weken voor werkuitval zorgt. Ook moet er voor minstens twintig procent van het personeel geen werk meer zijn. Voor dat deel van het personeel kunnen werkgevers dan een beroep doen op de werkloosheidsuitkering.

Heeft u vragen over deze publicatie? Neem dan contact op met ons.