Nieuws
U bent hier: Home / Nieuws / E-tip 2015-2: Enkele specifieke vergoedingen aan de werknemer

E-tip 2015-2: Enkele specifieke vergoedingen aan de werknemer

Elektrische auto belastingvriendelijk opladen

De (semi-) elektrische auto is in opkomst en niet in de laatste plaats omdat het bijtellingspercentage voor het privégebruik van een dergelijke auto veel lager is dan voor een andere zakelijke auto. Nu moet zo'n elektrische auto wel regelmatig worden opgeladen, en daar is een fiscaal nieuwtje over te melden.

In de praktijk bestond onduidelijkheid over de fiscale aspecten van een oplaadvoorziening (laadpaal) in of bij de woning van de werknemer voor de (semi-) elektrische auto die de werkgever ter beschikking stelt. Aan die onduidelijkheid maakte staatssecretaris Wiebes van Financiën onlangs een einde.

Het verstrekken en het plaatsen van een laadpaal voor de (semi-) elektrische zakelijke auto in of bij de woning van uw werknemer, mag onbelast plaatsvinden. Dit geldt ook als u de kosten (voor het plaatsen) van de laadpaal aan uw werknemer vergoedt.

Dit geldt echter niet voor de benodigde elektriciteit. Wel keurt de staatssecretaris goed dat u samen met uw werknemer overeenkomt dat uw werknemer de verbruikte elektriciteit voor de auto tegen kostprijs aan u door levert. U kunt deze kostprijs dan toch onbelast aan uw werknemer betalen.

Tip!

Tot die kostprijs behoren dan ook de kosten van een meter om het feitelijk gebruik te kunnen vaststellen.

En wat voor de werkgever/werknemer geldt, geldt ook voor de ondernemer met een zakelijke (semi-) elektrische auto. De kosten van (het plaatsen van) de laadpaal zijn aftrekbaar van de winst en de laadpaal leidt niet tot een hoger bijtellingsbedrag.

Let op!

Voor werknemers of ondernemers die met een eigen auto zakelijke kilometers rijden, gelden andere regels. Hier kan slechts € 0,19 per zakelijke kilometer onbelast vergoed worden. De kosten van een laadpaal of de kosten voor benodigde elektriciteit worden geacht te zijn begrepen in de € 0,19 per kilometer en kunnen dus niet daarnaast onbelast vergoed worden.


De ene parkeerplek is de andere niet

Mijn werknemer reist met zijn eigen auto. Hoe zit dat in de werkkostenregeling dan met parkeren?

Hiervoor is geen pasklaar antwoord. Het hangt namelijk af van de plek waar de parkeerplaats is gelegen.

Gebruikt uw werknemer een parkeerplaats op uw bedrijfsterrein en valt dit terrein onder uw Arbo-verantwoordelijkheid dan is het parkeren onbelast. Voor parkeren elders, zoals parkeren bij een klant of een willekeurige parkeergarage, geldt geen specifieke vrijstelling. Vergoedt, verstrekt of stelt u parkeergelegenheid elders ter beschikking bovenop de vrijgestelde kilometervergoeding van € 0,19 per zakelijke kilometer, dan is dit loon voor uw werknemer. U kunt deze parkeerkosten individueel verlonen of als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

Voor uw werknemer met een auto van de zaak gelden andere regels. Parkeerkosten zijn dan opgenomen in de forfaitaire bijtelling voor het privégebruik van de auto en deze blijven dus verder buiten het loon. Maar let op! Heeft uw werknemer een parkeer-vergunning om de zakelijke auto in de straat waar hij woont te kunnen parkeren en vergoedt, verstrekt of stelt u deze parkeervergunning ter beschikking dan is dat wel loon.

Gratis kopje koffie op de werkplek

Een kopje koffie met een koekje op z'n tijd, een stukje fruit bij de lunch en om vier uur een cup-a-soup. Mag u deze consumpties op de werkplek onbelast aan uw werknemers verstrekken? Het antwoord is ja. Voor dergelijke consumpties geldt namelijk een nihil-waardering.

Maar let op! Maken die consumpties onderdeel uit van een maaltijd op de werkplek, dan geldt de nihil-waardering niet. U moet dan de maaltijdregels toepassen. Voor een maaltijd gebruikt of verbruikt op de werkplek geldt per maaltijd een normbedrag van
€ 3,20. Dit normbedrag minus een eventuele eigen bijdrage van de werknemer is loon. De waarde van de maaltijd kunt u ook als eindheffingsloon onderbrengen in de vrije ruimte.

Onbelaste maaltijden

Heeft de maaltijd een meer dan bijkomstig zakelijk karakter, zoals bij werken op koopavonden, dan mag deze wel onbelast worden verstrekt. Hetzelfde geldt voor maaltijden als onderdeel van tijdelijke verblijfkosten. Zo mag u onbelast de maaltijd vergoeden van uw vertegenwoordiger tijdens een dienstreis en is de maaltijd ook onbelast indien genuttigd tijdens een zakelijke bespreking met een klant buiten de vaste werkplek.

Bron: SRA-site